Laptop Apple Macbook Air Ram 16 GB ổ cứng 1 TB Intel Core i7

Mình cần bán Laptop hiệu Apple Macbook Air Ram 16 GB ổ cứng 1 TB Chip vi xử lý Intel Core i7 màn hình 13 - 14.9 inch card Onboard tình trạng máy Đã sử dụng (chưa sửa chữa).

Apple Macbook Air Intel Core i7 giá bao nhiêu?

Mình bán em MACBOOK - GAMING - IMAC - LAPTOP ĐẸP - GÓP TRẢ 0 Đ với giá 1.818.000 đ✨ - Giao dịch tại Thành phố Huế Thừa Thiên Huế. Các bạn xem máy vui lòng liên hệ LÊ NGUYỄN LAPTOP qua số điện thoại 🏆0906548811🏆.
*🚀 Bài viết này được Giang Minh kiểm duyệt 36 phút trước⚠️

Hình ảnh Apple Macbook Air Intel Core i7 thực tế:🔥

• 𝗟𝗲̂ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 - 𝟭𝟴 𝗛𝗼̂̀ Đ𝗮̆́𝗰 𝗗𝗶 . • 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗼́𝗽 𝗹𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗮̂́𝗽, 𝗴𝗼́𝗽 𝟬% 𝗾𝘂𝗮 𝘁𝗵𝗲̉ 𝘁𝗶́𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴, 𝗰𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̉ 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗾𝘂𝗮̂̀𝘆 . • 𝗧𝗵𝘂 𝗺𝗮́𝘆 𝗰𝘂̃ - Đ𝗼̂̉𝗶 𝗺𝗮́𝘆 𝗺𝗼̛́𝗶 - 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗼̂́𝘁. . . • 𝗦𝗮̆̃𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗔𝗶𝗿 / 𝗣𝗿𝗼 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟵𝗧𝗿 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗲̂𝗻. . • 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗹𝗹 , 𝗔𝘀𝘂𝘀 , 𝗠𝘀𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟮𝘁𝗿 . • 𝗠𝗮́𝘆 𝘁𝗿𝗮̣𝗺 𝗗𝗲𝗹𝗹, 𝗛𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 đ𝗼̂̀ 𝗵𝗼̣𝗮 , 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗶𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟬𝘁𝗿 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗲̂𝗻. . • 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗻𝗵𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽, 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟯𝘁𝗿 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗲̂𝗻. • 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝘂𝗮 𝗯𝗮́𝗻 : 𝗠𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸 , 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 , 𝗜𝗺𝗮𝗰 , 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 ... . • 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝘂̛̉𝗮 𝗰𝗵𝘂̛̃𝗮 , 𝘁𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗹𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗹𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗛𝘂𝗲̂́. . • 𝗫𝗲𝗺 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘁𝗮̣𝗶 : " 𝗟𝗔𝗣𝗧𝗢𝗣𝗛𝗨𝗘•𝗖𝗢𝗠•𝗩𝗡 " . • 𝗙𝗕 : 𝗟𝗲̂ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽


Tìm kiếm bằng các từ khóa 😍:

laptop cũ tphcm, laptop cũ hp, laptop cũ giá dưới 2 triệu, laptop cũ 3 triệu, laptop asus cũ giá rẻ tại hà nội, laptop cũ bền, laptop cũ bách khoa hà nội, laptop asus cũ core i5, laptop cũ hưng yên, laptop cũ nano

Comments